MAHKAMAH DI PADANG MAHSYAR III  

Posted by lakaransakinah

Bismillahirrahmannirrahim.... dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

Sambungan:-

1.Kalau orang itu mukmin, ia akan menjawab: Saya naik saksi bahwa ia adalah hamba allah dan rasulnya.
Lalu keduanya menyuruh ia melihat keadaan tempat di dalam neraka sambil mengatakan bahwa tempat itu telah digantikan Allah dengan tempatnya di dalam syurga. Orang itu dapat melihatnya kedua-dua tempat itu, seperti memandang television saja layaknya dan bergembiralah ia.
Qatadah berkata (rawi dari anas di atas): Rasulullah s.a.w. juga talah menyebutkan kepada kami bahwa untuk tempat orang itu di dalam kubur, dilebarkan seluas tujuh puluh hasta dan di penuhi dengan sesuatu yang hijau(kemungkinan untuk hiburan-hiburannya)

2.Adapun jika orang itu ternyata orang kafir dan munafik dalam menjawab pertanyaan diatas, dia akan menjawab tak tahu, saya ikut-ikutan saja apa yang dikatakan orang (jadi berpura-pura saja dan tak diiringi dengan iman dan akidah). Spontan saja dikatakan kepadanya: semoga engkau tidak tahu menahu apa-apa, dan ia dipukul dan di godam dengan suatu penggala dari besi sehingga menjerit sekeras-kerasnya, suatu jeritan yang kedengaran kemana-mana kecuali jin dan manusia".

MAHKAMAH DI PADANG MAHSYAR II  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmanirrahim... dengan nama allah yang maha permurah lagi maha mengasihani..


MODAL UMUR


Kemudian setelah modal umur yang telah dikurniakan Allah kepada manusia ni habis, disaat itulah akan datang seorang tamu yang mulia MALAIKAT MAUT(izrail) namanya, mendatangi di sampingnya dan bermaksud mencabut nyawa sesorang. Bukan main rasa sakit dan beratnya sakaratul maut itu.Seribu dukun dan sejuta doktor pun tak dapat mengatasi sakitnya apabila nyawa seseorang itu sudah sampai tenggorakan(kerongkong).Bagi orang mukmin akan cabut nyawanya dengan perlahan-lahan dan secara halus oleh izrail a.s. Namun sekalipun pelan- pelan tetap jugak terasa sakitnya.Apalagi jikalau yang di cabut nyawanya itu orang kafir dan durhaka.Sudah barang tentu secara kasar , dan keras sekali. Sehingga dirasakannya sakitnya keluar ruh (nyawa) itu seperti sakitnya 300kali pukulan pedang.Demikianlah menurut keterangan hadis. Setelah manusia itu mati(ruh telah berpisah dari tubuhnya) lalu menjadi kakulah dan tidak berdaya lagi.Apabila ia sebagai seorng mukmin atau mukminat - muslim atau muslimat, maka segeralah kaum kerabat,sanak keluarga serta handai taulan muslimin dan muslimat berdatangan(bertaziah) dengan maksud memberi penghormatan terakhir, kerana akan dibawa pergi ke suatu alam yang lebih luas lagi iaitu di alam barzakh.Setelah dimandikan, di kafani(dibungkus), dan disembahyangkan lalu diiringi menuju perkuburan.Sesudah itu dimasukkan mayat kedalam liang lahad yang cukup hanya sesosok tubuh saja. Kemudian dibacakan tahlil dan di doakan serta ada yang ditalkinkan(bagi kebanyakan penguburan jenazah). Setelah selesai para penghantar sama pulang meninggalkannya, maka sendirilah di dalam kubur dalam keadaan seorang diri yang diliputi dengan kegelapan, kedukaan, kecemasan ketakutan dan kesedihan (ini sekiranya mayat itu seorang yang dimurkai allah)

Dialam kubur itu lalu roh dikembalikan dalam tubuhnya, dan dihidupkan kembali untuk menghadapi hal ehwal kubur, gelapnya kubur, ular-ularnya, siksa kubur, kenikmatan kubur maupun pertanyaan kubur.

Dalam hadis Bukhari dan Muslim, riwayat Anas r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. memberitakan kepada kita sebagai berikut:"sesungguhnya seseorang mayat bilamana telah diletakkan di dalam kubur dan handai taulan yang mengantarkannya telah pulang, maka sesungguhnya ia benar-benar dapat mendengar bunyi sepatu dan kasut mereka ketika pulan itu. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat lalu keduanya seolah-olah didudukkan dan kemudian menanyainya. Apa yang telah engkau i'tikadkan tentang orang ini?(maksudnya keduanya ialah Nabi Muhammad s.a.w.)

TAHANAN DI ALAM KUBUR(BARZAKH)  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirahim... dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani

1.TAHANAN DIALAM KUBUR

firman allah s.w.t.
ertinya; Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung.Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.. (surah ali imran ayat 185)

Menurut al-quran dan hadits, bahwa tahanan di alam kubur(barzakh) itu adalah hak, yakni benar-benar ada terjadi. Sebagai bukti dan kenyataan bahwa orang-orang yang telah mati mendahului kita mereka sudah dikuburkan, di tanam di dalam kubur.Maka mereka itu sudah berada di alam kubur(barzakh). Tahanan atau kediaman atau kami sebut sebagai perumahan di alam kubur(barzakh) itu sebagai kelanjutan hidup setiap manusia (calon terdakwa dalam sidang mahkamah di padang mahsyar hari kiamat), setelah mengalami hidup pada dua tahap.Yang pertama hidup di alam kandungan, iaitu semasa masih dalam kandungan ibu, yang pada umumnya selama hanya 9bulan lamanya. Keadaan pada waktu itu adalah sempit, terbatas,banyak kesukaran dan penuh kegelapan yang bertimbun-timbun.Setelah 9bulan lamanya lalu dilahirkan dari kandungan sang ibu, maka beradalah manusia itu dalam alam yang lebih luas, iaitu hidup di alam dunia.Kehidupan yang kedua ini merupakan perumahan yang sedang kita alami sekarang ini, yakni di alam dunia yang fana, yang hanya sementara dan sebentar saha. Kita kini sedang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar, dari muda menjadi tua, dari sihat menjadi sakit, dari tua menjadi pikun, dari lemah menjadi kuat dan dari hidup menjadi mati. Hal-hal semacam ini telah menjadi kebiasaan kita. Dialam dunia yang fana, sementara yang sebentar ini tujuan utamanya adalah untuk mengejar kebaikan bagi yang berakal sihat, tetapi makin menumpuk-numpuk kejahatan bagi yang tidak beres akalnya.Oleh sebab itu dunia ini dapatlah dianggap sebagai sebab-sebab dapat perolehnya kebahagian atau kecelakaan dam putusan sidang di Mahkamah Padang Mahsyar(hari kiamat) nanti. Jadi manusia sebagai calon terdakwa dalam sidang mahkamah di padang mahsyar itu diputusi untuk menjalani hukuman siksa di Neraka atau dibebaskan dan selamat untuk menerima pahala di Syurga itu nanti, ditentukan dari keadaan hidupnya di dunia yang sebentar,semetara dan fana ini. Sebab kehidupan dunialah sebagai ladangnya akhirat. Di dunialah untuk menentukan apakah manusia itu iman atau kufur, apakah manusia itu salih atau durhaka, apakah manusia itu melakukan kemaksiatan atau bertaqwa kepada allah dan seterusnya........hingga manusia itu menemui ajalnya(mati). Sebab semua manusia manusia pasti akan merasakan mati, dan di hari kiamat nanti semua pahala akan disempurnakan. Sehingga siapa yang dapat dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan kedalam syurga maka dialah orang yang beruntung.dan kehidupan dialam dunia yang fana ini hanyalah merupakan kesenangan yang memperdayakan .

MAHKAMAH DI PADANG MAHSYAR  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirahmannirrahim... dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

SEBELUM BERLANGSUNGNYA MAHKAMAH DI PADANG MAHSYAR

Baik di dalam al-quran mau pun dalan hadits telah di kemukakan dengan jelas dan tegas, bahawa kelak jin dan manusia, sejak zaman Adam a.s. hingga manusia yang paling akhir, seluruhnya akan di ajukan disidang mahkamah Allah di padang mahsyar(di hari kiamat)nanti. Sedangkan sebelum berlangsungnya sidang mahkamah Allah di padang mahsyar itu, selirih manusia akan menghadapi peristiwa- peristiwa dahsyat yang mengerikan dan manakutkan, iaitu akan datang dan terjadinya "HARI KIAMAT" secara mendadak dan tiba-tiba.Dimana sebelumnya akan ditandai dengan bermacam-macam peristiwa dan kejadian yang aneh-aneh, yang belum pernah kita alami sekarang ini. Adapun seluruh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat, maka dalam masa bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya mereka menjadi tahanan di alam kubur(barzakh) sampai datangnya hari kiamat. Untuk itu maka terlebih dahulu marilah kita ketahui hal-hal yang berkenaan dengan sebelum berlangsungnya sidang "MAHKAMAH DI PADANG MAHSYAR"

YANG MEMBATALKAN PUASA  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirahim... dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

4.YANG MEMBATALKAN PUASA

Adapun yang membatalkan puasa, iaitu:
1.Memasukkan sesuatu ain(benda) kedalam salah satu rongga badan,seperti lubang hidung,mulut dubur, kubul,dan lubang telinga.

Keterangan menyatakan:
Dari Ibni Abbas r.a. berkata ia:Adapun yang mewajibkan berwudhuk kerana ada sesuatu yang keluar(dari kubul atau dubur),dan bukan kerana sesuatu masuk. Adapun yang membukakan puasa ialah kerana ada barang yang masuk dan bukan kerana ada barang yang keluar. (Diriwayatkan oleh Baihaqi)

2.Jimak(bersetubuh) di siang hari bulan Ramadhan dengan kemahuan sendiri.Maka sebaliknya tidaklah batal puasa orang yang dipaksa jimak, asal saja jimaknya jangan sampai kepada yang dimaksudkan(talazzuz)iaitu kesenangan.

3.Sengaja supaya muntah.Ertinya dibuat-buat jalan supaya muntah. Umpamanya memasukkan tangan kedalam kerongkongan ketika berkumur-kumur dan lain-lainnya.Andaikata ia muntah, maka puasanya batal ketika itu dan wajiblah ia mengkadhanya.

Keterangan menyatakan:
Dari Abu Hurairah r.a. berkata ia: Bersabda Nabi s.a.w.:"Barang siapa yang mencari jalan untuk muntah( lalu ia muntah) maka wajib atasnya qadha dan barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib qadha atasnya(tidak batal puasanya)

Keterangan lain ada pula menyatakan:
Dari Abu Hurairah r.a. berkata ia:Bersabda Rasulullah s.a.w. Barangsiapa yang terpaksa muntah, sedang ia berpuasa maka tidaklah wajib atasnya mengkadha, dan barangsiapa yang segaja muntah, maka hendaklah ia qadha puasanya kembali(kerana puasanya telah batal). (Diriwayatkan oleh Khamsah)

4.Istamna:ertinya
Sengaja mengeluarkan mani dengan jalan yang bukan jimak pada siang hari puasa itu.Kerana orang yang sengaja mengeluarkan mani itu pada hakikatnya sama saja dengan jimak sebab sama-sama talazzuz dengan jalan disengaja.Dan hal itulah tujuan nafsu diutama. Dan tidaklah batal puasa, kalau mani itu keluar sebab bermimpi atau sebab memegang si balik kain atau kerana memandang sahaja, sebab semuanya itu tak ada persentuhan kulit.

5.Haidh dan Nifas.Adapun perempuan yang datang haidh dan nifas haram atas mereka mengerjakan puasa, sebagaimana haram bagi mereka mengerjakan sembahyang

Keterangan ada menyatakan:
Dari Abu Said Al-Khudri r.a. berkata ia: Telah bersabda Nabi s.a.w.:"Bukankah apabila perempuan-perempuan itu haidh tak boleh mereka sembahyang dan tak boleh pula puasa.Mereka menjawab:"Ya, sebab itu menandakan kurang agamanya." (Diriwayatkan oleh Bukhari)

6.Gila. Sebab sudah hilang daripadanya syarat taklif.

7.Murtad.Ertinya orang yang keluar dari Agama Islam. Sebab mereka telah meninggalkan syarat sah mengerjakan puasa.

YANG MEWAJIBKAN PUASA DAN FARDHUNYA  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirrahim...dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

2.YANG MEWAJIBKAN PUASA DAN FARDHUNYA.

Adapun yang mewajobkan puasa ialah:
Pertama.kerana telah melihat awal Ramadhan(riyatul-hilal) dengan pandangan mata.

Sebagaimana diterangkan dalam ayat:
"barang siapa yang telah melihat bulan diantara kamu,hendaklah ia berpuasa" (surah al-baqarah,ayat185)

Dalam hadis Nabi s.a.w. dinyatakan pula yang bunyinya sebagai berikut:
Dari Abu Hurairah r.a. berkata ia:Telah berkata Nabi s.a.w.:"puasalah kamu kerana telah melihat bulan dan berbukalah kerana telah melihat bulan, apabila bulan itu tertutup(kerana awan tebal). maka sempurnakanlah bilangan bulan Syaaban tiga puluh hari.(Diriwayatkan oleh bukhari dan Muslim)


Kedua.Dengan perhitungan (hisab).Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud:
"Dia (tuhan) telah menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya-cahaya,dan ditentukanNya perjalanannya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungnya"(hisab).

3.UNTUK MENETAPKAN RUKYATUL-HILAL
Untuk menetapkan rukyatul hilal (pada awal bulan Ramadhan) boleh dengan seorang saksi yang di pandang adil.Sebagaimana ada keterangan menyatakan:

Dari Ibni Abbas r.a.berkata ia:Pernah datang seorang Arab Badui kepada Nabi s.a.w. maka berkata: Sungguh aku telah melihat hilal(bulan),maka Rasulullah s.a.w. bertanya:maukah engkau mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah.Ia menjawab mau Ya Rasulullah s.a.w. berkata pula:Maukah engkau mengaku bahawa Muhammad itu Rasul Allah.Ia menjawab:mau. Ya Rasulullah s.a.w. berkata:Ya Bilal:Beritahukanlah kepada manusia,agar mereka puasa pada esok hari.. (Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban)

Menurut syfi'i, untuk rukyatul hilal Ramadhan cukup satu orang saksi,dan untuk hilal berbuka sebaran harus dua saksi.

Keterangan lain pula menyatakan:

Dari Ibni Umar r.a berkata ia:Telah ribut manusia mengatakan hilal Ramadhan telah ada, lalu aku khabarkan kepada Rasulullah s.a.w., bahawa aku telah melihatnya, lalu beliau terus berpuasa, dan disuruhnya manusia mulai berpuasa. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban)

Adapun fardu puasa itu ialah berniat akan puasa pada malamnya.Dan mempermalamkan niat itu disyaratkan bagi fardhu puasa itu.Ertinya menjatuhkan niat itu di waktu malam,iaitu antara terbenam matahari dan terbitnya fajar shadiq.Ada keterangan menyatakan:

Dari Hafsah r.a. berkata ia: Bersabda rasulullah s.a.w."Siapa yang tidak mempermalamkan niat puasa sebelum terbit fajar , maka tidaklah sah puasanya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi).

BERPUASA  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirrahim..dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

BERPUASA

Allah telah berfirman di dalam al-quran:
hai orang-orang yang beriman.Diwajibkan berpuasa di atasmu,sebagaimana puasa itu telah diwajibkan diatas orang-orang sebelum kamu,mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takut(memelihara diri).Lamanya berpuasa itu pada beberapa hari yang dapat dihitung.Maka barang siapa yang sedang sakit,diantara kamu,ataupun sedang berjalan, maka boleh puasa itu dikerjakan pada hari yang lain.Dan diatas mereka yang tidak patut berpuasa,boleh membayar fidiyah,Iaitu memberi makanan kepda orang miskin.Maka barang siapa yang menambahkan kebajikan maka itu lebih baik baginya.Dan kalau kamu berpuasa, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (surah Al-Baqarah, ayat 183)


Dalam ayat ini dinyatakan:Orang yang sihat, wajib berpuasa sepenuh bulan ramadhan.Orang yang sakit atau bermusafir, boleh berpuasa di hari lain, sedang orang yang tidak kuat, boleh membayar fidiyah.

1.ERTI PUASA
Puasa ertinya menahan. Dalam istilah syarak bererti menahan nafsu dari segala yang membukakan di siang hari, mulai dari terbit fajar Shadiq hingga terbenam matahari.Adapun puasa diwajibkan Tuhan atas umat Islam ialah:
i.Puasa di bulan Ramadhan tiap-tiap tahun
ii.Puasa yang dinazarkan.
iii.Puasa kaffarah(denda),yang disebabkan oleh:
a.Jimak di siang hari bulan Ramadhan,
b,Zihar(isteri diserupakan dengan ibu)
c.melanggar sumpah
d.Kerana pembunuhan jiwa yang di haramkan secara disegajakan atas sebab tersalah.
Adapun yang akan diterangkan disini ialah puasa di bulan Ramadhan, sedang puasa yang lain-lain itu diterangkan dalam babnya masing-masing pula kelak.
Puasa di bulan Ramadhan di wajibkan mula-mulanya pada tahun yang kedua dari Hijrah Nabi s.a.w. Ia diwajibkan atas orang-orang yang sudah mukallaf(baliqh-berakal),diatas orang yang kuasa mengerjakannya.Maka tidaklah wajib berpuasa itu diatas:
i.Anak-anak
ii.Orang gila
iii.Orang yang sangat tua yang sudah payah menjalankan puasa.
iiii.oranh yang hilang akal, sebab mabuk dan lain-lain
iiiii.Orang yang sakit yang bila ia puasa mungkin bertambah-tambah sakitnya.

Keterangan menyatakan:
Dari Ali r.a. berkata ia telah bersabda Nabi s.a.w.: Diangkatkan tuntutan hukum dari tiga macam orang, dari anak-anak hingga baliq, dari orang-orang yang tidur hingga ia bangun dan dari org gila hingga ia sembuh. (diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai)

Bila anak-anak itu kuat mengerjakannya, maka puasa itu sah juga, dan ia diberi pahala seperti pahala amalan wajib, Adapun orang-orang kafir, wajib juga atas mereka mengerjakan puasa seperti sembahyang pula ,hanya puasa itu tidak sah dikerjakannya keranan kafir.Dengan alasan, bahawa mereka akan dituntut kerana meninggalkan sembahyang.

TERLIHAT SYURGA ATAU NERAKA KETIKA SUKRATUL MAUT  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirrahim..dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani

3.TERLIHAT SYURGA ATAU NERAKA KETIKA SUKRATUL MAUT.

Waktu manusia dalam keadaan maut,Allah memperlihatkan keredhaannya,atau kemurkaannya, yang berupa syurga ataupun neraka. Keredhaan,bagi orang yang mati bahagia,mendapat keampunan daripadanya.Kemurkaan, bagi orang yang matinya dalam celaka, mendapat kemarahan dan kebencian allah, kerana perbuatan durhakanya selagi ia hidup di dunia.

Dalam sebuah hadis dinyatakan pula:
Dari ubadah bin Shamit r.a. Dari Nabi s.a.w. ia bersabda: Orang mukmin, bila ia telah mendekat mati, ia diberi kegembiraan dengan memperlihatkan keredhaan dan kemuliaan Allah.Maka tidaklah sesuatu yang lebih disukainya,selain dari apa yang ada di depannya itu. Maka iapun suka menjumpai Allah, dan Allah pun suka pula menjumpainya.Dan sesungguhnya orang kafir, bila ia telah mendekat ,ia diberi gembira dengan azab siksaan Allah.Maka tidaklah sesuatu yang lebih dibencinya selain apa yang ada di depannya itu.Maka ia benci menjumpai Allah, dan Allah benci menjumpainya.. (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

4.PERBANYAKLAH MENGINGAT MATI.

Ketahuilah bahawa kita hidup didunia ini adalah sebagai orang yang sedang dalam perjalanan.Kita keluar dari tempat yang gelap,akan pergi ke tempat yang gelap pula. Kita keluar dari rahim bunda,tempat yang hanya memuatkan badan kita sahaja. Dan kemudian kita akan menuju pula ke lubang kubur, yang huga hanya sekadar tempat memuatkan badan kita pula.Demikianlah keadaan kita sekarang,yang tengah melalui jalan.Atau kita di umpamakan juga orang yang sedang berdagang(merantau), orang yang sedang mencari perbekalan untuk dibawa pulang, ke kampung yang asli, kampung akhirat, tempat kita menetap untuk selama-lamanya.Alangkah kecewanya kita, kalau perbekalan kurang.Jalan jauh yang akan ditempuh,persawangan sulit akan dihadapi, ialah sakratul maut. Bila saat mati telah datang tinggallah ayah dan bunda,tinggallah anak dan isteri yang kita sayangi tinggallah sekalian kekayaan yang ada, tak ada yang kita akan bawa ke dalam kubur, kecuali keimanan yang teguh di dada kita.dan amal ibadah yang telah kita kerjakan selagi hidup di dunia. Oleh sebab itu perbanyakanlah mengigat mati, di samping usaha kebajikan yang kita lakukan. tak ada ertinya kita mengigat mati, kalau amal ibadah tidak kita kerjakan.Orang-orang yang banyak mengingat mati, disamping amal kebajikan dikerjakannya, inilah namanya orang yang malu kepada Tuhan.


Dari Ibni Mas'ud r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya:Malulah kamu kepada Allah sebenar-benarnyamalu, ya Rasulullah, dan segala puji bagi Allah"Rasulullah menjawab" Bukan seperti yang kamu katakan itu, akan tetapi orang yang malu kepada Allah sebenar-benarnya malu,maka hendaklah dijaganya kepalanya dan apa-apa yang berharga di sekitarnya, dan hendaklah dijaga perutnya dan apa yang terkandung di dalamnya dan hendaklah ia ingati mati, dan bangkai(yang bakal hancur di dalam kubur)dan barang siapa yang ingin kebahagian akhirat, di tinggalkannya kemewahan hidup di dunia, barang siapa yang telah mengerjakan yang demikian, maka sesungguhnya ia betul malu kepada Allah sebenar-benarnya malu...... (diriwayatkan oleh Tirmizi)

ORANG YANG SEDANG DALAM SUKRATUL MAUT.  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirahim..dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mrngasihani..

1.MENGAJARKAN KALIMAT TAUHID KETIKA ORANG AKAN MENINGGAL..

Kepada seseorang yang akan meninggal dunia,disunatkan bagi orang yang didekatnya untuk mengajarkan kalimat:

kalimah la ilaha illallah walaupun lidah mayat itu sudah berat membacanya.
sebagaimana ada keterangan menyatakan:

Ertinya:Dari Abu Said Al-Khudri r..a. berkata ia.Telah bersabda Rasulullah s.a.w.:'Ajarkanlah kepada mayat kamu(orang yang menghadapi mati),kalimat la ilaha illallah.
(hadis riwayat muslim)

Dalam keterangan lain dinyatakan:

Ertinya:Dari Muaz bin Jabal r.a. dari Nabi s.a.w. berkata ia: Barang siapa yang akhir ucapannya "tidak ada Tuhan melainkan Allah"masuklah ia kedalam syurga.
(diriwayat oleh Abu daud dan Tirmizi)

Menurut keterangan lain baik sekali dibaca surah Yasin kepada orang yang sedang menghadapi maut itu.

Dari Mu'qal bin Yasar r.a bahawasanya Nabi s.a.w. berkata: "Bacakanlah olehmu surah Yasin kepada mayatmu"(orang akan mati).


2.BERKATA KETIKA SUKRATUL MAUT

Orang-orang sakit yang telah merasa dirinya tak akan lama lagi hidup atau ketika ia telah sampai pada saat akan menghembuskan nafas yang penghabisan, disunat baginya membaca doa,supaya ia telah dari kesusahan mati. Sebagaimana telah dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad s.a.w.

dari Aisyah r.a berkata ia:Pernah aku melihat Rasulullah s.a.w. ketika akan wafat dan didekatnya ada sebuah periuk berisi air, lalu dimasukkannya tangannya kedalam periuk itu, kemudian disapunya mukanya dengan air itu seraya berkata: Ya Allah: Tolonglah aku melalui kesusahan mati dan mabuk sakratulmaut..
(diriwayatkan oleh Tirmizi)

JALAN YANG HARUS DILAKUKAN SUPAYA IBADAH P DITERIMA TUHAN  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirahim... dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

JALAN YANG HARUS DILAKUKAN SUPAYA IBADAH DAPAT DITERIMA ALLAH


Beribadah,ertinya perasaan berhina diri yang timbul dari dalam hati terhadap allah s.w.t. disamping takut dan tunduk dalam erti kata sebenarnya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama.Maka seseorang yang berhina diri terhadap sesama manusia ,kerana pemberiannya,atau pertolongannya, teteapi rasa hina itu tidak datng dari hati ,tidaklah dinamakan ibadah. Kerana soal ibadah itu adalah bergantung kepada hati disamping perbuatan yang dilakukan.Oleh sebab itu belumlah sempurna ibadah,kalau hanya dengan sekadar perbuatan saja,sedang perasaan tunduk dan berhina diri itu belum bangkit dari hati.Dan belumlah akan diterima oleh Tuhan ibadah itu,sebelum hati itu dibulatkan untuk menyembahNya.Bila ibadah yang dikerjakan itu tidak kerana Tuhan,hanya kerana maksud yang lain, umpamanya kerana dilihat orang, supaya men dapat pujian dari teman sejawat,atau dari orang lain, maka bererti ia telah mempersekutukan Tuhan, dan ibadah yang dikerjakannya itu sudah terang ditolak oleh Tuhan.Kerana manusia tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah semata.Sangatlah sulitnya jalan yang harus dilakukan supaya ibadah itu diterima Tuhan.Maka sebab itu, orang tasauf,menunjukkan jalan dengan secara pendek,supaya ibadah itu mudah-mudahan diterima Allah s.w.t.

1.IKHLAS, ertinya hendaklah ibadah yang kita kerjakan itu jangan kerana mengharap pemberian dari tuhan,tetapi kerjakanlah ibadah itu, semata-mata kerana perintahNya. Jangan kerana mengharapkan syurga dan jangan pula kerana takut pada neraka, kerana syurga dan neraka itu tidak akan dapat menyenangkan atau menyiksa kalau tidak dengan seizin Allah
2.Meninggalkan riya,ertinya janganlah ada ibadah kita itu tersebab kerana malu kepada manusia atau supaya dilihat orang.
3.Bermuraqabah,ertinya supaya kita yakin bahawa Tuhan itu melihat,dan selalu ada disamping kita melakukan ibadah itu,sehingga datang malu dan sopan kita kepadanya dalam melakukan peribadatan itu.
4.Jangan keluar dari waktunya,ertinya hendaklah ibadah itu dikerjakan didalam waktu yang tertentu,sedapat mungkin dikerjakan diawal waktu hendaknya.
Mudah-mudahan dengan mengerjakan keempat syarat ini, ibadah kita dapat diterima Allah.. AMIN YA RABBAL'ALAMIN

HIKMAH MANUSIA DISURUH BERIBADAH  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirrahim... dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani...

HIKAMAH MANUSIA DISURUH BERIBADAH

Sudah menjadi ketentuan dalam kehendak Tuhan bahawa tiap-tiap makhluk yang bernyawa di muka bumi,umpamanya manusia,binatang,burung,ular dan sebagainya lebih banyak yang suka kepada kejahatan daripada kebaikan..
Sebab umumnya mereka sangat mudah dipengaruhi oleh nafsu peribadi,banyak diantara mereka ,kerana sebab yang sedikit saja,kawannya itu dapat lawannya. Sehingga mudah sekali terjadi dikalangan mereka perkelahian dan persilisihan.
Oleh sebab itu Tuhan memberi alat senjata kepada masing-masing mereka untuk penjaga diri mereka dari serangan musuh.Umpamanya burung,yang jadi alat senjata paruhnya,kerbau, sapi,kambing, dan tiap-tiap binatang yang berbalah dua kuku kakinya,yang jadi senjatanya ialah tanduknya.
Harimau,kucing,serigala,yang menjadi alat senjatanya ialah taringnya, ular,kala,semut dan binatang-binatang serangga yag serupa dengan itu,yang menjadi alat senjatanya ialah sengatnya. Tetapi manusia yang menjadi senjata baginya ialah akal dan fikirannya.
Dengan adanya akal dan fikiran itu,berbedalah manusia dari makhluk-makhluk yang lain,walaupun dasar kejahatan masih tetap ada pada manusia itu, sebab dia mempunyai hawa nafsu.Dengan akal dan fikiran, manusia dapat mengalahkan singa,mengalahkan harimau mengalahkan beruang, dan sekalian binatang buas dalam rimba raya dan di dalam lautan. Oleh sebab itu, maka akal dan fikiran itulah yang meninggikan manusia dari darjat makhluk-makhluk yang lain.Ia dapat berfikir dan mengadakan apa yang dikehendaki oleh akalnya dan perasaannya.Dibuatnya barang sesuatu yang belum ada, dibuatnya segala alat-alat moden, bagunan-bagunan perkakas yang baru dan sebagainya.
Menurut dasarnya, tujuan akal dan fikiran itu adalah baik dan benar.Tetapi sebelum jalan akal dan fikiran itu di pimpin, maka kebenaran dan kehendaknya itu belum tentu baik dan benar menurut pandangan Tuhan.
Maka oleh sebab itulah manusia itu di beri beban atau taklif, iaitu perintah-perintah dan larangan-larangan menurut agama Tuhan, ialah agama islam. Gunanya ialah untuk memperbaiki jalan akal dan fikirannya.Adapun agama yang diredhai Tuhan di dunia ini, ialah agama Islam semata-mata tidak ada yang lain.
Adapun jenis atau macam beban, atau taklif itu banyak sekali, diantaranya, sembahyang,zakat,puasa, haji , .melarang berbuat jahat menyuruh berbuat baik dan sebagainya.Bila beban atau taklif itu dibawanya dengan senang hati, nescaya akan teraturlah jalan fikirannya. Dan nafsu peribadi yang senantiasa menuju kepada kejahatan itu nescaya akan menjadi nafsunya muthmainnah, iaitu nafsu yang tenang tenteram, suci murni bersih dari kekotoran dan kekejian.Adapun taklif itu dinamakan uga amanat Tuhan.


AQIDAH DAN SYARI'AH ISLAMIYAH  

Posted by lakaransakinah

bismillahhirrahmannirrahmin....dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
assalamualaikum...

1.AQIDAH ISLAMIYAH(IMAN)
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

Ertinya:
Dari Umar bin Khattab r.a. ia berkata:Telah bersabda Rasulullah s.a.w: Iman
ialah, bahawa engkau percaya dengan Allah,dengan para Malaikatnya,dengan
Kitab-Kitabnya,dengan para Rasulnya,dengan Hari Kiamatnya,dan engkau
percaya dengan nasib,baik dan buruknya(hakikatnya datang daripada allah)

(diriwayatkan oleh muslim)
2.SYARI'AH ISLAMIYAH(ISLAM)
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

Ertinya:
Dari Umar bin Khattab r.a. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah s.a.w.:Islam ialah,
bahawa engkau mengaku,bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah,dan bahawa
Muhammad itu Rasulullah, engkau tegakkan sembahyang, engkau keluarkan zakat,
engkau puasa di bulan Ramadhan,dan engkau mengerjakan haji baitullah,jika engkau
telah sanggup pergi ke sana.

(
diriwayatkan oleh muslim)

3.CARA MELAKSANAKANNYA DENGAN IKHLAS(IHSAN)
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

Ertinya:
Dari Umar bin Khattab r.a. ia berkata:Telah bersabda Rasulullah s.a.w.:Ihsan ialah,
bahawa engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya.Maka jika engkau tidak
dapat melihatnya,maka sesungguhnya Ia melihat engkau..

(diriwayatkan oleh muslim)

Maka Aqidah Islamiyah mempunyai sendi sebanyak enam perkara,dimana di atas sendi itulah kepercayaan dan aqidah yang sah diletakkan.
Aqidah dan kepercayaan itu letaknya di dalam hati,yang mengetahui hanya Allah s.a.w.
Sedang Syari'ah Islamiyah mempunyai sendi sebanyak lima buah sendi,dimana di atas lima sendi itulah(rumah tangga)islam ditegakkan, yang berisi segala keperluan hidup dan penghidupan buat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
Syari'at Islam terletak dan terlihat dalam gerak-gerik dan perbuatan manusia sehari-hari.
Syari'at Islam disebut juga: Segala peraturan Allah yang berisi undang-undang yang kudus untuk mengatur cara hidup dan penghidupan umat manusia , yang wajib ditaati, dengan mendapat pahala barang siapa yang mematuhinya,dan diberi hukuman barangsiapa yang melanggarnya.
Semua peraturan atau hukum di dalam Islam dinamakan Hukum syari'at, yang berisi LIMA atau LAPAN garis-garis hukum.
Secara umum, Hukum Syari'at bersumber kepada empat macam sumber,iaitu:
1.Kitabullah, Al-Quran
2.Sunnah,Al-Hadis Rasulullah.
3.Qias,perbandingan
4.Ijmak,kesepakatan ulama mujtahid dalam sesuatu masalah.
Secara khusus ,Hukum Syari'at bersumber pada kitab-kitab Mazhab, seperti Mazhab Iman Syafi'i,Hanafi,Maliki,dan Imam Hambali,dan lain-lainya

Pelacur,Anjing Dan Kehidupan  

Posted by lakaransakinah

PELACUR, ANJING DAN KEHIDUPAN...

DALAM SATU hadis, Nabi s.a.w bersabda: “Diampunkan dosa seorang pelacur yang melintasi seekor anjing yang berada di tepi sebuah telaga yang lidahnya terjelir. Hampir kehausan membunuhnya. Maka pelacur itu pun menanggalkan kasutnya, lalu dia ikat kasut itu dengan tudungnya lantas dia menceduk air untuk anjing tersebut. Dia diampunkan disebabkan kejadian itu” (Riwayat al-Bukhari).

Saya merenung panjang setiap kali mengingati hadis ini. Betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambaNya. Betapa luas peluang yang diberikan untuk setiap insan mendapat keampunanNya, yang lantas akan memasuki syurga yang tidak tergambar keindahan dan segala kurnia yang ada dalamnya.

Betapa Allah itu Pengasih, kadang-kala dengan amal yang sedikit dijadikan sebab untuk diberikan keampunan yang besar. Namun rahmat Tuhan itu selalu kelihatan hambar disebabkan lidah-lidah sesetengah mereka yang mengaku diri mewakili Tuhan untuk berbicara tentang agamanya. Mereka ini kadang kala yang memakai bahasa, baju dan gelaran agama, seakan mewakili Tuhan dan Nabi.

Malangnya, mereka tidak membawa misi rahmat seperti yang diajar oleh Alah kepada NabiNya s.a.w Mereka itu selalu mengambarkan Allah penuh dengan sifat keras, tanpa ihsan dan kasihan, hanya tahu menghukum dan melaknat. Di manakah keindahan rahmat Allah seperti yang digambarkan dalam hadis di atas?

Di manakah imbangan yang terkandung dalam firman Allah: “Khabarkanlah kepada hamba-hambaKu bahawa Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, Dan bahawa azabKu, adalah azab yang tidak terperi sakitnya” (Surah al-Hijr 49-50)

HINA DAN MULIA

Perkataan yang digunakan dalam hadis tentang perempuan tersebut ialah mumisah iaitu perempuan yang terkenal dengan perbuatan zina, seperti perempuan lacur. Perempuan seperti itu sentiasa buruk pada nilaian mana-mana masyarakat pun. Ada pun anjing, merupakan binatang yang dianggap hina dalam kebanyakan masyarakat.

Perumpamaan ‘engkau bagaikan anjing’ adalah ungkapan buruk dalam berbagai bangsa dan budaya. Namun, seorang wanita penzina mendapat keampunan Allah S.W.T disebabkan seekor anjing. Siapalah pelacur atau penzina di mata manusia, dan apalah yang ada pada seekor anjing pada penilaian manusia?

Namun, air yang diberikan oleh pelacur atau penzina kepada anjing menyebabkan dia mendapat rahmat dan keampunan. Apatah lagi jika seorang yang baik memberikan bantuan kemanusiaan kepada sesama insan.

APAKAH SYURGA ITU MURAH?

Kita mungkin tertanya-tanya: alangkah murahnya syurga, dosa yang besar seperti kegemaran berzina dapat dipadamkan dengan beberapa teguk air yang diberikan kepada anjing. Apakah ini bererti jika seseorang itu perasuah atau penzalim besar maka dia akan diampunkan dengan membuat jamuan rakyat atau dengan memberikan beberapa hidangan yang dihantar ke masjid?

Sudah pasti tidak demikian! Jika itulah tafsirannya, hadis ini akan menjadi lesen manusia berbuat berbagai kesalahan, lalu dia diampunkan dengan sedikit bantuan dan sedekah yang dihulurkan. Tidak begitu!Perkara yang utama yang menentukan nilai dan harga setiap amalan adalah apa yang terkandung dalam jiwa atau jantung hati pengamalnya.

Inilah perkara paling sukar hendaklah dicapai dan dijaga. Keikhlasan dan kejujuran. Ia tersimpan dalam jantung hati insan. Allah mengetahuinya. Tiada ruang berpura-pura dalam jiwa. Ia melahirkan diri yang insaf dan tawaduk kepada Allah.

Amalan yang sama mempunyai nilai berbeza di sisi Allah disebabkan berbezanya keikhlasan dan kekusyukan jiwa pengamal-pengamalnya. Nilai solat dua rakaat setiap kita, mungkin tidak sama di sisi Allah berdasarkan kekusyukan pengamalnya. Bahkan solat dua rakaat yang seseorang itu lakukan dari semasa ke semasa juga tidak sama di sisi Allah disebabkan perbezaan keikhlasan dan kekusyukan ketika mengamalkannya.

Maka dua orang yang berada dalam saf solat yang sama, belum tentu mendapat ganjaran yang sama. Boleh jadi beza antara mereka bagaikan langit dan bumi. Demikianlah amalan baik sesama manusia atau terhadap haiwan dan alam, Allah mengetahui hakikat yang tersimpan dalam jantung hati setiap yang melakukan amalan itu.

Perbuatan mungkin kelihatan sama, namun nilai kejujuran dan penyerahan jiwa kepada Allah, tidak semestinya sama. Menderma, berbudi bahasa, tolong menolong dan seumpamanya adalah amalan yang baik pada zahirnya. Nilaian di sisi Allah pada keikhlasan dan keinsafan diri pengamalnya.

Sebab setiap pembuat kebaikan itu tidaklah semestinya sama dengan kadar kejujuran yang ada dalam jiwa mereka.

BANYAK DAN SEDIKIT

Bahkan kadang-kala mungkin ada amalan yang sedikit tapi nilaiannya lebih besar dari amalan yang banyak. Ini disebabkan apa yang terkandung dalam jiwa pengamalnya. Seorang miskin yang menderma RM10, mungkin akan mendapat ganjaran yang lebih daripada seorang kaya yang menderma RM1,000.

Sekalipun nilainya cuma RM10, tetapi itulah kadar yang dia termampu. Kadar itu pula besar bagi dirinya yang hanya bergaji RM10 atau RM15 sehari. Dia mengeluarkan RM10 dengan penuh erti sekalipun mungkin lekeh bagi orang lain. Dia keluarkannya dengan penuh ikhlas dan insaf terhadap kurniaan Allah.

Sudah pasti derma seperti itu berbeza di sisi Allah dibandingkan derma RM1,000 yang dikeluarkan oleh seorang berharta dengan kesombongan, atau kurang keikhlasan, atau ada tujuan tertentu; tanpa rasa insaf dan mengharapkan keredhaan dan ganjaran Allah. Sekalipun RM10 lebih kecil, tetapi ia lebih bernilai di sisi Allah.

Namun, jika kadar yang besar dikeluarkan dengan jiwa yang luhur, pastilah ganjarannya pun lebih.

TIDAK SAMPAI AJARAN

Demikian juga pelacur tadi, perbuatannya mungkin nampak ringkas iaitu memberi minum kepada seekor anjing, namun mungkin jiwanya penuh dengan keinsafan dan mengharapkan kurniaan Tuhan kepadanya atas perbuatan baiknya itu, maka dia pun diampun, dan dibuka jalan kebaikan.

Mungkin juga perbuatan lacur yang dilakukan selama ini kerana keadaan yang memaksanya atau kehidupan yang mendesaknya atau suasana yang mengheretnya begitu. Allah tahu tentang dirinya, Allah tahu tentang nilai-nilai luhur yang ada dalam jiwanya.

Memberi minum kepada anjing yang kehausan itu satu bukti dari nilai baik dalam dirinya itu. Allah ampuninya. Demikian Allah akan ampuni hamba-hambaNya yang baik yang berada dalam suasana yang sama. Berapa ramai orang bukan muslim yang sangat baik kepada masyarakat manusia, haiwan dan tumbuhan-tumbuhan.

Malangnya, umat Islam atas kelemahan dan kegagalan menjadi contoh yang baik menyebabkan Islam tidak sampai kepada mereka dengan cara yang sebenar lagi meyakinkan. Saya percaya Allah akan mengampuni mereka, sekalipun ada kelemahan pada diri mereka.

Namun, kebaikan yang mereka tunjukkan, yang dilakukan dengan jiwa yang luhur, ada nilai di sisi Allah. Apatah lagi menyebut: “Kami tidak akan mengazab, sehinggalah Kami mengutuskan rasul” (Surah al-Isra; ayat 15). Maksudnya, sehingga ajaran rasul atau utusan Allah itu sampai kepada seseorang, barulah dia dikira bersalah jika enggan mengikutnya.

Ajaran Islam yang sebenar gagal disampaikan kepada kebanyakan masyarakat manusia di dunia ini. Selain media Barat yang memburukkan wajah Islam, umat Islam sendiri pun tidak berdakwah dan gagal menjadi contoh yang baik. Ramai manusia hidup atas nilai-nilai kebaikan yang ada dalam jiwa mereka tanpa berpeluang menikmati tauhid yang benar.

Semoga Allah mengampuni mereka. Bahkan mungkin mereka lebih mendapati keampunan Allah, dibandingkan kita yang mengetahui ajaran para rasul, tetapi gagal menanamkan nilai-nilai luhur dan jujur dalam jiwa kita.

INSAFI DIRI

Hadis ini juga mengingatkan kita agar jangan memandang hina kepada orang lain. Ya, perbuatan yang salah memang dihukum salah, dosa tetap dosa. Namun, kedudukan pelakunya di sisi Allah, hanya Allah Yang Maha Tahu. Mungkin satu hari nanti mereka mendapat keampunan melebihi orang lain. Ini semua kerana keikhlasan dan keinsafan jiwa setiap insan tidaklah sama.

Mungkin seseorang kelihatan baik kerana lahir dalam suasana yang baik. Seseorang lain mungkin menjadi jahat kerana keadaan hidup yang melingkunginya. Namun, jika dalam jantung hatinya wujud keikhlasan, kejujuran dan keinsafan diri, dia akan menemui jalan keampunan Tuhan Yang Maha Adil Lagi Penyayang.

Semoga kita semua tawaduk serta insaf terhadap kelemahan diri sendiri dan kelebihan yang mungkin dimiliki oleh orang lain, sehingga dia mungkin disayangi Allah lebih daripada kita! Dengan keinsafan dan perasaan tawaduk itu, diharapkan kita juga mendapat keampunan Allah!

acheh selepas lima tahun tsunami  

Posted by lakaransakinah

Acheh Selepas Lima Tahun Tsunami

Keadaan selepas dan sebelum kejadian Tsunami di Acheh

SEKALI pandang, kapal itu kelihatan seolah-olah merupakan sebahagian daripada bangunan yang memang ada di persikataran kampung di pinggir Banda Aceh walhal ia terdampar di situ berbatu-batu jauhnya dari kawasan pantai ekoran gempa bumi dahysat yang mencetuskan bencana tsunami paling buruk berlaku dalam pada zaman ini.

Beberapa pelancong kelihatan berlegar di sekitar kapal PLTD Apung I seberat 2,600 tan itu sambil mendengar penerangan daripada pemandu tempatan tentang bencana yang berlaku pada pagi Ahad 26 Disember 2004, apabila bumi bergegar selama hampir 10 minit.

Dalam kekalutan suasana dengan orang ramai lari bertempiran meninggalkan rumah mereka, ombak tinggi menggunung melepasi pokok kelapa yang mara sama pantas dengan kelajuan jet pejuang, menghancurkan kehidupan penduduk di penjuru barat pulau Sumatera ini dan kawasan sekitar Lautan Hindi, mengorbankan sekurang-kurangnya 226,000 nyawa.

Bekas Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Colin Powell yang meninjau kawasan persekitara Banda Aceh dari udara pada Januari 2005, mengibaratkan bandar raya itu "seolah-olah dilanda serangan senjata nuklear. Hancur musnah segala-galanya".Sesungguhnya gempa berukuran 9.15 pada Skala Ritcher, iaitu yang kedua paling hebat pernah dicatatkan, adalah 1,500 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan ledakan bom atom di Hiroshima.

Kali pertama penulis menjejakkan kaki di sini empat tahun lalu, kapal PLTD Apung I yang terdampar di situ itu kelihatan janggal di tengah-tengah kehancuran dan kemusnahan yang saujana mata memandang. Mangsa-mangsa yang selamat kelihatan berlonggok di dalam khemah-khemah yang diuruskan oleh badan-badan amal.

Sekarang, pemandangan dari bahagian atas dek kapal itu menunjukkan persekitaran baru yang tersusun rapi, dibina hasil bantuan kira-kira US$6.7 bilion yang mengalir masuk ke Aceh. Kanak-kanak bermain riang di atas buaian di Taman Pendidikan Tsunami yang terletak bersebelahan tapak kapal itu.

"Secara keseluruhannya, saya berpendapat kita berjaya membina semula tempat ini dengan lebih baik, dan saya rasa penduduk di sini lebih bersedia untuk menghadapi masa depan yang baik," kata bekas Presiden AS, Bill Clinton selaku wakil khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk usaha pemulihan bencana tsunami ketika ditemubual di New York.

Sebuah muzium tsunami baru berbentuk sebuah kapal bernilai AS$7.2 juta akan dibuka pada minggu ini tidak berapa jauh dari tapak kapal PLTD Apung I.

Semua kesan saki-baki bencana gempa bumi mahupun tsunami tidak langsung kelihatan.

Dari segi luaran, memang jelas pembinaan semula Aceh tampak lebih baik, tetapi apa yang dilihat bukanlah keadaan sebenar.

Salawati adalah salah seorang mangsa terselamat yang kini memulakan kehidupan baru. Keadaannya boleh dikatakan lebih baik berbanding dahulu. Ketika wartawan Reuters pertama kali menemuinya beberapa hari selepas tsunami melanda, dia dan sanak-saudaranya tinggal di khemah-khemah yang dipacak di atas tapak rumah mereka yang musnah. Dua daripada tiga anaknya korban dalam bencana itu.

Anak lelaki tunggalnya yang masih hidup sering dihantui mimpi ngeri saban malam bahawa satu lagi gelombang besar akan melanda dan menghapuskan seluruh ahli keluarganya. Mujurlah igauan itu semakin berkurangan.

Program penempatan manusia PBB membina semula rumah-rumah mangsa. Agensi binaan Indonesia (BRR) membawa Salawati ke Jakarta untuk mengikuti latihan dalam industri makanan. Sekarang dia menghasilkan produk serunding ikan yang sangat digemari di sini.

"Serunding saya nombor satu di Aceh,'' katanya sambil menunjukkan sijil sebagai bukti. "Saya bercita-cita untuk mengeksport ke seluruh Indonesia dan luar negara."

Pun begitu, dia tidak begitu ghairah tentang rumahnya. Berukuran 36 meter persegi, rumah itu lebih kecil daripada rumahnya yang asal. Sebuah lagi rumah yang dibina di perkarangan rumahnya nampak goyah dan sebab itu salah seorang saudaranya yang sepatutnya enggan berpindah dan menyewa di tempat lain.

Perasaan ini dikongsi bersama oleh kebanyakan penduduk Aceh. Semua orang berasa kagum melihat jalan raya-jalan raya, pejabat-pejabat, sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang baru dibina. Begitupun, tidak ramai yang suka dengan rumah-rumah mereka walaupun ia kelihatan cantik.

Maimun, yang tinggal di sebuah rumah dibina oleh sebuah badan amal tidak jauh dari tapak kapal PLTD Apung I memberikan penjelasannya. "Rumah saya boleh tahan, tetapi jika saya sendiri yang bina ia mungkin lebih baik daripada ini."

Kuntoro Mangkusubroto, ketua BRR yang menyelia usaha-usaha pemulihan Aceh bersetuju dengan sentimen itu. Beliau yang sangat dihormati dan dianggap sebagai "raja" pembaharuan di Pejabat Presiden Indonesia berkata, sekiranya berpeluang melakukannya semula, beliau akan meminta penduduk Aceh membantu membina rumah-rumah mereka sendiri.

"Apabila mereka tinggal di berek (tempat tinggal sementara), mereka dapat bantuan makanan, susu dan ubat secara percuma... tetapi bila mereka mendapat rumah, mereka bertanya 'kenapa saya harus bayar bil elektrik dan air'," katanya.

Pihak kerajaan mengambil pendekatan itu selepas gempa bumi yang dahsyat melanda Yogyakarta pada 2006. Penduduk yang kehilangan rumah dan harta benda diberi bantuan secara langsung serta maklumat mengenai piawaian yang dipatuhi untuk membina semula rumah mereka. Hasil kajian dijalankan mendapati ramai yang berpuas hati dengan cara itu walaupun mutu bangunan itu diragui.

Pasukan Palang Mereka Turki membina ratusan rumah yang kemas dan tersusun, lengkap dengan taman bunga kecil yang indah di bandar persisiran Lampuuk, di mana gelombang tsunami melanda paling jauh di pedalaman sehingga 7 kilometer dari pantai. Di lereng-lereng bukit yang curam terdapat tanda ombak setinggi 10 meter.

Bill Clinton dan bekas Presiden George H.W. Bush melawat bandar ini untuk membantu mengutip derma untuk pembangunan semula Lampuuk, di mana satu-satunya bangunan yang terselamat ialah Masjid Baiturrahim yang berusia 125 tahun.Pada hari ini, satu barisan lori sampah bergerak melalui jalan utama bandar ini yang diberi nama baru "Jalan Bill Clinton/George Bush", mengangkut bahan-bahan binaan untuk membina jalan-jalan baru di bandar itu yang mempunyai pejabat-pejabat baru, sebuah sekolah, klinik, kedai runcit dan kedai cenderamata.

Rumah-rumah di situ mempunyai tandas dan bekalan air paip. Masjid Baiturrahim sudahpun dibaik pulih dengan indah. Penduduknya kelihatan lebih makmur berbanding mereka yang tinggal di lain-lain tempat yang penulis kunjungi di Indonesia.

Walaupun sampah sarap dan kesan-kesan runtuhan sudah dibersihkan, kehancuran emosi masih kekal bagi sebilangan penduduk. Di sebuah kedai kopi tepi jalan, sekumpulan pemuda kelihatan kehilangan punca. Boleh dikatakan semuanya tidak mempunyai pekerjaan dan masih bujang.

Bencana tsunami telah mengorbankan lebih banyak bilangan wanita kerana tidak ramai yang tahu berenang, kalau ada pun sibuk memimpin tangan anak-anak mereka ketika melarikan diri daripada ombak yang melanda.

"No job. No women, no cry (Tiada pekerjaan. Tiada isteri/teman wanita, tiada tangisan)," kata Andi Rahman, 30. "Anda tahukan lagu nyanyi Bob Marley itu? Kumpulan-kumpulan pembantu bina rumah-rumah, dan kerajaan memberikan latihan pekerjaan, tetapi tiada siapa yang datang membawa teman wanita untuk membantu kami," katanya sambil tersenyum. - REUTERS