BERPUASA  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirrahim..dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

BERPUASA

Allah telah berfirman di dalam al-quran:
hai orang-orang yang beriman.Diwajibkan berpuasa di atasmu,sebagaimana puasa itu telah diwajibkan diatas orang-orang sebelum kamu,mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takut(memelihara diri).Lamanya berpuasa itu pada beberapa hari yang dapat dihitung.Maka barang siapa yang sedang sakit,diantara kamu,ataupun sedang berjalan, maka boleh puasa itu dikerjakan pada hari yang lain.Dan diatas mereka yang tidak patut berpuasa,boleh membayar fidiyah,Iaitu memberi makanan kepda orang miskin.Maka barang siapa yang menambahkan kebajikan maka itu lebih baik baginya.Dan kalau kamu berpuasa, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (surah Al-Baqarah, ayat 183)


Dalam ayat ini dinyatakan:Orang yang sihat, wajib berpuasa sepenuh bulan ramadhan.Orang yang sakit atau bermusafir, boleh berpuasa di hari lain, sedang orang yang tidak kuat, boleh membayar fidiyah.

1.ERTI PUASA
Puasa ertinya menahan. Dalam istilah syarak bererti menahan nafsu dari segala yang membukakan di siang hari, mulai dari terbit fajar Shadiq hingga terbenam matahari.Adapun puasa diwajibkan Tuhan atas umat Islam ialah:
i.Puasa di bulan Ramadhan tiap-tiap tahun
ii.Puasa yang dinazarkan.
iii.Puasa kaffarah(denda),yang disebabkan oleh:
a.Jimak di siang hari bulan Ramadhan,
b,Zihar(isteri diserupakan dengan ibu)
c.melanggar sumpah
d.Kerana pembunuhan jiwa yang di haramkan secara disegajakan atas sebab tersalah.
Adapun yang akan diterangkan disini ialah puasa di bulan Ramadhan, sedang puasa yang lain-lain itu diterangkan dalam babnya masing-masing pula kelak.
Puasa di bulan Ramadhan di wajibkan mula-mulanya pada tahun yang kedua dari Hijrah Nabi s.a.w. Ia diwajibkan atas orang-orang yang sudah mukallaf(baliqh-berakal),diatas orang yang kuasa mengerjakannya.Maka tidaklah wajib berpuasa itu diatas:
i.Anak-anak
ii.Orang gila
iii.Orang yang sangat tua yang sudah payah menjalankan puasa.
iiii.oranh yang hilang akal, sebab mabuk dan lain-lain
iiiii.Orang yang sakit yang bila ia puasa mungkin bertambah-tambah sakitnya.

Keterangan menyatakan:
Dari Ali r.a. berkata ia telah bersabda Nabi s.a.w.: Diangkatkan tuntutan hukum dari tiga macam orang, dari anak-anak hingga baliq, dari orang-orang yang tidur hingga ia bangun dan dari org gila hingga ia sembuh. (diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai)

Bila anak-anak itu kuat mengerjakannya, maka puasa itu sah juga, dan ia diberi pahala seperti pahala amalan wajib, Adapun orang-orang kafir, wajib juga atas mereka mengerjakan puasa seperti sembahyang pula ,hanya puasa itu tidak sah dikerjakannya keranan kafir.Dengan alasan, bahawa mereka akan dituntut kerana meninggalkan sembahyang.