AGAMA ISLAM  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirrahim.. dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

Erti Agama Islam
Agama islam ialah agama yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan seorang utusanNya (rasulNya) Muhammad s.a.w. untuk keselamatan umat manusia seluruhnya.Agama itu di turunkan Allah dengan wahyu, iaitu dengan perantaraan malaikat Jibrail,Untuk menjadi kekuatannya kepada beliau diberi bermacam-macam mukjizat oleh Allah, iaitu hal-hal yang luar biasa yang terjadi atas diri beliau untuk mengalahkan musuh. Adapun yang sebesar-besarnya mukjizat itu, ialah turunnya Al-Quran kepadaNya. Didalam Al-Quran itu dinyatakan urusan duniawi dan urusan ukhrawi(akhirat).
Al-Quran digunanya akan menjadi pertunjuk bagi orang-orang yang takut dan menjadi peringatan bagi orang yang lalai.
Ketika agama Islam datang,dunia sedang dalam keadaan gelap-gelita.Sedang di penuhi oleh kabut kejahilan, keaniayaan dan kezaliman. Dan manusia sedang asyik memperhambakan diri kepada berhala-berhala, kepada binatang-binatang,kepada bintang-bintang, kepada matahari dan sebagainya.
Setelah datang agama Islam, dengan jalan yang beransur-ansur maka terbukalah hijab di hati manusia, yang selama ini telah tertutup oleh kepercayaan-kepercayaan dan iktikad-iktikad yang salah.Penyembahan kepada berhala, kepada matahari, kepada bulan dan sebagainya,akhirnya bertukar dengan penyembahan kepada Allah, Tuhan seru sekelian alam.Demikianlah agama itu disiarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada seluruh umat manusia, guna memperbaiki budi pekerti mereka, serta membawa mereka kejalan Allah, yang benar.Nabi tidak bosan-bosannya menjalankan ajaran islam itu, walaupun banyak rintangan-rintangan yang beliau hadapi.
Beliau belum puas dengan perjuangan beliau, sebelum manusia didunia ini mengakui, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad(dirinya sendiri) utusan Allah.Pengakuan yang seperti inilah tiang pertama dalam Islam.
Adapun rukun (tiang) Islam itu ada lima perkara sebagaimana yang telah diterangkan diatas tadi.
Supaya lebih terang ditambahkan sebuah hadis lagi:

Dari Ibnu Umar r.a berkata: Pernah aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Dibina (ditegakkan) Islam itu diatas lima perkara:Pengakuan, bahawa tiada Tuhan meliankan Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Menegakkan sembahyang, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan. (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Yang kelima macam ini adalah merupakan tiang, ataupun fundamen yang tegak berdiri, dan wajib ditegakkan oleh setiap muslim, sebagai tanda seorang islam..

This entry was posted on Monday, September 27, 2010 at 12:59 PM . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment