TAHANAN DI ALAM KUBUR(BARZAKH)  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirrahmannirahim... dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani

1.TAHANAN DIALAM KUBUR

firman allah s.w.t.
ertinya; Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung.Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.. (surah ali imran ayat 185)

Menurut al-quran dan hadits, bahwa tahanan di alam kubur(barzakh) itu adalah hak, yakni benar-benar ada terjadi. Sebagai bukti dan kenyataan bahwa orang-orang yang telah mati mendahului kita mereka sudah dikuburkan, di tanam di dalam kubur.Maka mereka itu sudah berada di alam kubur(barzakh). Tahanan atau kediaman atau kami sebut sebagai perumahan di alam kubur(barzakh) itu sebagai kelanjutan hidup setiap manusia (calon terdakwa dalam sidang mahkamah di padang mahsyar hari kiamat), setelah mengalami hidup pada dua tahap.Yang pertama hidup di alam kandungan, iaitu semasa masih dalam kandungan ibu, yang pada umumnya selama hanya 9bulan lamanya. Keadaan pada waktu itu adalah sempit, terbatas,banyak kesukaran dan penuh kegelapan yang bertimbun-timbun.Setelah 9bulan lamanya lalu dilahirkan dari kandungan sang ibu, maka beradalah manusia itu dalam alam yang lebih luas, iaitu hidup di alam dunia.Kehidupan yang kedua ini merupakan perumahan yang sedang kita alami sekarang ini, yakni di alam dunia yang fana, yang hanya sementara dan sebentar saha. Kita kini sedang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar, dari muda menjadi tua, dari sihat menjadi sakit, dari tua menjadi pikun, dari lemah menjadi kuat dan dari hidup menjadi mati. Hal-hal semacam ini telah menjadi kebiasaan kita. Dialam dunia yang fana, sementara yang sebentar ini tujuan utamanya adalah untuk mengejar kebaikan bagi yang berakal sihat, tetapi makin menumpuk-numpuk kejahatan bagi yang tidak beres akalnya.Oleh sebab itu dunia ini dapatlah dianggap sebagai sebab-sebab dapat perolehnya kebahagian atau kecelakaan dam putusan sidang di Mahkamah Padang Mahsyar(hari kiamat) nanti. Jadi manusia sebagai calon terdakwa dalam sidang mahkamah di padang mahsyar itu diputusi untuk menjalani hukuman siksa di Neraka atau dibebaskan dan selamat untuk menerima pahala di Syurga itu nanti, ditentukan dari keadaan hidupnya di dunia yang sebentar,semetara dan fana ini. Sebab kehidupan dunialah sebagai ladangnya akhirat. Di dunialah untuk menentukan apakah manusia itu iman atau kufur, apakah manusia itu salih atau durhaka, apakah manusia itu melakukan kemaksiatan atau bertaqwa kepada allah dan seterusnya........hingga manusia itu menemui ajalnya(mati). Sebab semua manusia manusia pasti akan merasakan mati, dan di hari kiamat nanti semua pahala akan disempurnakan. Sehingga siapa yang dapat dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan kedalam syurga maka dialah orang yang beruntung.dan kehidupan dialam dunia yang fana ini hanyalah merupakan kesenangan yang memperdayakan .

MAHKAMAH DI PADANG MAHSYAR  

Posted by lakaransakinah

Bismillahhirahmannirrahim... dengan nama allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani..

SEBELUM BERLANGSUNGNYA MAHKAMAH DI PADANG MAHSYAR

Baik di dalam al-quran mau pun dalan hadits telah di kemukakan dengan jelas dan tegas, bahawa kelak jin dan manusia, sejak zaman Adam a.s. hingga manusia yang paling akhir, seluruhnya akan di ajukan disidang mahkamah Allah di padang mahsyar(di hari kiamat)nanti. Sedangkan sebelum berlangsungnya sidang mahkamah Allah di padang mahsyar itu, selirih manusia akan menghadapi peristiwa- peristiwa dahsyat yang mengerikan dan manakutkan, iaitu akan datang dan terjadinya "HARI KIAMAT" secara mendadak dan tiba-tiba.Dimana sebelumnya akan ditandai dengan bermacam-macam peristiwa dan kejadian yang aneh-aneh, yang belum pernah kita alami sekarang ini. Adapun seluruh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat, maka dalam masa bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya mereka menjadi tahanan di alam kubur(barzakh) sampai datangnya hari kiamat. Untuk itu maka terlebih dahulu marilah kita ketahui hal-hal yang berkenaan dengan sebelum berlangsungnya sidang "MAHKAMAH DI PADANG MAHSYAR"